Medicina tradiţională chineză afirmă că trei produse au efecte farmaceutice: ouăle de prepeliţă, veninul de viperă şi morcovul din Coreea.

Ghid de accesare a fondurilor europene pentru agricultură 2015

28 mar. 2015
Ghid de accesare a fondurilor europene pentru agricultură 2015

Primele sesiuni de finanțare prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020 se vor deschide în curând. Noul PNDR are 15 măsuri de finanțare și o alocare totală de 9,85 miliarde de euro, accentul fiind pus pe asociere și integrarea producției.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat că funcționarii de la Bruxelles vor da undă verde deschiderii unor noi sesiuni de depunere a proiectelor cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultura prin noul PNDR în cursul primului trimestru al acestui an. Astfel, fermierii și procesatorii vor putea depune primele proiecte, chiar dacă, oficial, Comisia Europeană va aproba noul PNDR în iunie 2015, după parcurgerea procedurilor birocratice aferente.

Până atunci, Ministerul Agriculturii și Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) se pregătesc pentru deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor. Astfel, a fost elaborat Cadrul Național de Implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, versiunea ianuarie 2015, unde au fost enumerate cheltuielile eligibile efectuate de beneficiarii fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură. După ce funcționarii de la Bruxelles vor aviza PNDR 2020, Cadrul Național de Implementare va fi legiferat prin Hotărâre de Guvern.

Potrivit variantei de lucru a Cadrului Național de Implementare a PNDR 2014-2020, cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:
sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014-2020;
sunt aferente unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiul de fezabilitate, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții-montaj.

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă aceste prevederi şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul unei singure tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd achiziția simplă. Aceste cheltuieli precum și cheltuielile de actualizare vor fi detaliate pentru fiecare măsură în Ghidul solicitantului, iar procentul acordat se stabilește în funcție de tipul şi de complexitatea proiectului.

În cazul proiectelor care necesită acord de mediu cu studiu de impact pentru obținerea acestuia, selecția proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării acordului de mediu, acesta urmând a se depune în termen de maximum 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecția proiectului, sub sancțiunea nesemnării contractului de finanțare cu AFIR.

În cazul proiectelor care necesită acord de mediu fără studiu de impact, selecția proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării acestuia, iar prezentarea documentului se va face în termen de maximum 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecția proiectului, sub sancțiunea nesemnării contractului de finanțare cu AFIR.

Derularea procedurilor de achiziții, inclusiv cele publice, trebuie finalizate și avizate de AFIR în termen de maximum 6 luni pentru proiectele care includ construcții-montaj și maximum 3 luni pentru proiectele care includ achiziții simple, de la data primirii Notificării privind selectarea proiectelor și până la semnarea contractelor de finanțare.

Pentru derularea procedurii de achiziție de utilaje al căror montaj se va realiza în cadrul construcțiilor realizate prin proiectul depus spre finanțare, se pot realiza și aviza după semnarea contractului de finanțare.

Stiri Agricole
Cititi continuarea pe:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu